Myjnia MTech jako dodatkowy sposób na zarobek

Arkadiusz Gohra


Jakiego typu podmioty najczęściej inwestują w otwarcie nowej myjni ? Czy są wśród nich warsztaty samochodowe, które chcą w ten sposób poszerzyć swoją ofertę, czy raczej jest to rzadko spotykane na rynku ?

Od wielu lat dominuje trend inwestowanie w myjnie jako biznes dodatkowy. Warsztaty samochodowe, stacje szybkiej obsługi oraz stacje kontroli pojazdów są szczególnie zainteresowane takim rozszerzeniem działalności. Po pierwsze uzyskują efekt synergii, polegający na zwiększeniu atrakcyjności bardziej kompleksowej oferty w porównaniu do odosobnionego oddziaływania każdego z rodzajów działalności. Po drugie istotne znaczenie mają tu korzyści podatkowe, jakie można z tytułu takiej inwestycji uzyskać. Należy pamiętać, że myjnię można sfinansować poprzez leasing operacyjny lub finansowy, dzięki czemu, całość raty inwestor może wrzucić w koszty działalności. Ten ostatni czynnik sprawia, że inwestycja w myjnię, szczególnie bezdotykową, jest atrakcyjna nie tylko dla podmiotów z branży motoryzacyjnej.

Jaki typ myjni jest najczęściej wybierany przez nowe podmioty ? Ręczna czy automatyczna, bezdotykowa, tunelowa ? Które z nich są obecnie najpopularniejsze na rynku ?

Zdecydowanie są to myjnie bezdotykowe, będące ofertą „dla każdego”. Zdarza się, że inwestycja łączy 2 rodzaje myjni, np. bezdotykową i ręczną, lub bezdotykową i portalową, ale nie jest to duża grupa inwestorów. Myjnie portalowe nadal dominują na stacjach paliw i obsługują przede wszystkim klientów korporacyjnych. Myjnie tunelowe, bardzo popularne np. w Niemczech, nie cieszą się w Polsce dużą popularnością, być może dlatego, że inwestycja w taką myjnię wiąże się ze zdecydowanie większymi nakładami finansowymi. 

Czy można oszacować koszt takiej inwestycji w zależności od rodzaju myjni? Po jakim czasie taka inwestycja ma szansę się zwrócić?

Całkowity koszt inwestycji zależy od wielu czynników, obejmuje projektowanie, prace budowlane (w tym wylanie płyty podgrzewanej myjni, przyłącza, zagospodarowanie terenu), zakup urządzeń myjni, konstrukcji stalowa wiaty, dostawę i montaż. Koszt przy mniejszej myjni może oscylować wokół 110 000 zł netto za 1 stanowisko mycia, przy większej myjni spadnie poniżej 100 000 zł od stanowiska. Oczywiście cena będzie się zmieniała w zależności od chociażby ilości prac ziemnych do wykonania, odległości od przyłączy, ostatecznej konfiguracji urządzeń myjących, opcji dodatkowych, oraz urządzeń takich jak odkurzacz czy rozmieniarka banknotów. 

Jakie warunki/wymagania należy spełnić, by móc się starać o otwarcie myjni (pozwolenia, inne kwestie prawne etc.)?

Bezwzględnie wymagane jest pozwolenie na budowę. Żeby je uzyskać, należy przygotować nast. dokumentację:

• adaptacja projektu typowego myjni do warunków lokalnych na podstawie WZ lub MPZP 
• w/w projekty powinny zawierać podpisy projektantów i sprawdzających tj. 2 architektów; 2 konstruktorów; 2 instalatorów wod-kan. i gaz; 2 elektryków a także uzgodnienia rzeczoznawców p-poż. i sanepid
• projekt i uzgodnienie przyłącza wod-kan. 
• projekt wewnętrznej instalacji gazu (od szafki do pom. techn. myjni) i wewnętrznej instalacji energii elektrycznej (od szafki do pom. techn. myjni)
• podłączenie odkurzacza oraz ew. opcjonalnego oświetlenia terenu
• pozwolenie wodnoprawne i operat wodnoprawny.

 

 

Zdalne zarządzanie myjnią