Zdalne zarządzanie myjnią

Arkadiusz Gohra

 

Zdalne zarządzanie pozwala na kontrolę najważniejszych węzłów i podzespołów myjni. Dzięki niemu nasz klient ma bieżący dostęp do ustawień i raportów finansowych, ma możliwość zarządzania procesami technologicznymi (m in. ustawienie dozowania chemii, oświetlenia, stawek za mycie, promocji itp.). System pozwala otrzymywać powiadomienia i raporty o problemach na myjni, takich jak spadki ciśnienia wody zasilającej, brak paliwa zasilającego kocioł, niska temperatura kotła itp. Dzięki opomiarowaniu i włączeniu we wspólny system zarządzania tych podzespołów, możemy realizować rozwiązania inżynieryjne, które pozwalają unikać usterek, optymalizować pracę myjni oraz zwiększają bezpieczeństwo, również finansowe (np. automatyczne przełączenie myjni z proszku na płyn w przypadku spadku temperatury wody, dzięki któremu unikamy sytuacji w których nierozpuszczony proszek mógłby uszkodzić np. pompy).

Wachlarz możliwości w zakresie regulowania należności za usługę mycia pojazdu jest spory. Karty zbliżeniowe stają się powoli normą na polskich myjniach, jest to odpowiedź na potrzebę rynku i przyzwyczajenie klientów w naszym kraju do płatności zbliżeniowych. Posiadamy również system lojalnościowy, jednak uczulamy klientów, że na lojalność ich klientów trzeba zasłużyć. To bardzo ważne dlatego, że dajemy narzędzie, z którym należy pracować, należy przekonać klientów myjni, do korzyści jakie takie rozwiązanie daje. Praktyka pokazuje, że system lojalnościowy sam z siebie nie zadziała. Oferujemy również możliwość skorzystania z uniwersalnej aplikacji pozwalającej na transfer z konta PayPal oraz przez powiązanie z kartą bankową. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych ? Aby mieć możliwość dokonywania płatności, właściciel/operator myjni musi podpisać umowę z agentem rozliczeniowym – jest to firma, która posiada specjalny certyfikat bezpieczeństwa i to ona zapewnia bezpieczeństwo transakcji.

Finansowanie myjni leasingiemMyjnia MTech jako dodatkowy sposób na zarobek