Fiskalizacja myjni bezdotykowej – krok po kroku

Obowiązek rejestrowania płatności oraz wydawania paragonów na myjniach samochodowych bezobsługowych wchodzi w życie od lipca 2022 roku. Fiskalizacja myjni to temat, który budzi wiele kontrowersji wśród osób prowadzących tego rodzaju działalność gospodarczą, jednak właściwe rozwiązania warto zacząć wdrażać już teraz, bowiem do wejścia przepisów w życie pozostało niewiele czasu.

Fiskalizacja myjni samochodowej – podstawa prawna

Na początek warto wyjaśnić, z czego właściwie wynika obowiązek posiadania kasy fiskalnej na myjni bezdotykowej. Otóż kwestia ta regulowana jest Rozporządzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Ustawodawca przewiduje możliwość posiadania kasy fiskalnej, która nie zawiera w sobie drukarki i która nie wydaje paragonu fiskalnego. Obowiązkowo musi jednak wyświetlać poszczególne pozycje paragonu przez czas nie krótszy, niż 30 sekund, ewentualnie do momentu rozpoczęcia rejestrowania kolejnej sprzedaży. Takie rozwiązanie wynika przede wszystkim z uwarunkowań technicznych – bliskość wilgoci oraz wody sprawiają, że tradycyjne kasy fiskalne nie zdadzą w tym przypadku egzaminu. Niemniej jednak, paragon bądź faktura muszą być wystawione w postaci elektronicznej, a każda transakcja musi zostać zarejestrowana w odpowiedni sposób.

Wymogi techniczne, dotyczące montażu kas fiskalnych

Wśród właścicieli myjni bezdotykowych często pojawia się pytanie, ile właściwie kas fiskalnych należy zamontować? Nie określono tego co prawda w sposób jednoznaczny, lecz liczne interpretacje wskazują, że na jedno stanowisko powinna przypadać jedna kasa fiskalna. Musi ona bowiem znajdować się tam, gdzie pobierane są pieniądze. Myjnia samochodowa, wyposażona w 3 stanowiska, powinna więc dysponować 3 kasami fiskalnymi. Zapewnia to z jednej strony wygodę klientom, z drugiej zaś płynność dokonywania poszczególnych transakcji. Ponadto, kasy fiskalne online muszą być na stałe podłączone do internetu. Stałe łącze internetowe służy do bieżącej komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas Ministerstwa Finansów, gdzie przesyłane są wszelkie dane, dotyczące konkretnej transakcji. Kasa fiskalna na myjni musi znajdować się w miejscu, w którym pobierana jest opłata. Dobrze więc jednocześnie zainstalować terminal płatniczy, który umożliwi dokonywanie płatności bezgotówkowych, preferowanych przez klientów.

Jak powinna przebiegać fiskalizacja myjni bezdotykowej?

Fiskalizacja myjni bezdotykowej to dosyć skomplikowany proces, dlatego też warto podjąć niezbędne działania z odpowiednim wyprzedzeniem. Przedsiębiorcy mają czas na montaż kas fiskalnych do 1 lipca 2022 roku, zatem nie pozostało im wiele czasu. Warto zastanowić się:

  • ile kas będzie potrzebnych na myjni,
  • jakiego rodzaju kasy fiskalne wybierzemy dla naszego biznesu,
  • jakiego partnera, dostarczającego wysokiej klasy sprzęt, wybierzemy do współpracy.

Dobrze jest wybrać firmę, która pomaga zaimplementować różnego typu nowoczesne rozwiązania właścicielom myjni bezdotykowych. Postawmy na współpracę z MTech Polska – firmą, która dodatkowo oferuje centralne punkty płatnicze, będące bardzo wygodnym sposobem regulowania płatności przede wszystkim z punktu widzenia klienta. Warto pamiętać, że montaż kas fiskalnych online przy poszczególnych stanowiskach na myjni bezdotykowej jest obowiązkiem, za którego niewypełnienie grożą kary finansowe. Dlatego też dobrze jest z wyprzedzeniem zaplanować fiskalizację myjni, tak aby uniknąć przykrych konsekwencji prawnych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *