Myjnia samochodowa i jej fiskalizacja – zmiany od października 2022

Wśród myjni samochodowych w ostatnich kilkunastu latach mamy prawdziwy rozkwit automatycznych, samoobsługowych myjni bezdotykowych. W związku z tym, że stały się one tak bardzo popularne zainteresowanie tym tematem podjęte zostało także w Ministerstwie Finansów, gdzie już w 2020 roku wydano rozporządzenie, które zakładało fiskalizację myjni bezobsługowych. To co było zapowiedziane ziści się już niedługo, od października 2022 każdy właściciel samoobsługowej myjni będzie musiał zadbać o jej fiskalizację. 

Fiskalizacja myjni samochodowych – podstawa prawna wymogu 

Wymóg, o którym mówimy, a który dotyczy montażu kasy fiskalnej na myjni samochodowej wynika bezpośrednio z rozporządzenia z maja 2020, które traktuje na temat usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług , w tym przy użyciu urządzeń bezobsługowych przyjmujących należności. Rozporządzenie to sprawiło, że pojawia się wymóg posiadania kas fiskalnych na myjniach bezdotykowych i wymóg ten ma obowiązywać właśnie od 1 października 2022 roku. 

Warunki techniczne dla montażu kas fiskalnych na myjniach samochodowych 

Wymóg, który się pojawił pobudził liczne pytanie po stronie właścicieli myjni bezdotykowych, którzy zaczęli zastanawiać się jak od strony technicznej tą kwestię zorganizować, jak dużo kas będzie trzeba montować i jak powinny być wykonane. 

Z pomocą dla prowadzących działalność w tym zakresie przychodzi rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. To rozporządzenie przewiduje, że istnieje możliwość stosowania kas fiskalnych bez drukarki, które na specjalnym ekranie będą wyświetlać poszczególne informacje z paragonu. Warto mieć tą kwestię na uwadze, ponieważ ułatwia to w dużej mierze organizację pracy z kasą fiskalną w miejscu, gdzie urządzenie narażone jest na wilgoć. Dla właścicieli myjni jest to rzecz jasna istotne ułatwienie. 

Ile kas powinno się znaleźć na myjni bezdotykowej?

Przygotowując fiskalizację myjni samochodowej bezdotykowej należy być świadomym tego jak powinno to przebiegać. Właściciele myjni od początku stawiali między innymi pytanie o umiejscowienie kas oraz o to ile tych kas powinno się na myjni znajdować, czy wystarczy jedna kasa na całą myjnię? Okazuje się, że każde stanowisko na myjni jest traktowane osobno i dlatego do każdego stanowiska należy również przygotować kasę fiskalną. Przepisy bowiem wyraźnie wskazują, że kasa ma się znajdować w miejscu, gdzie pobierane są pieniądze. Jednocześnie paragon ma być wydawany niezwłocznie po dokonaniu opłaty, dlatego kasa powinna się znajdować blisko stanowiska myjni. Panuje tam jednak wysoka wilgoć, dlatego kasa musi być przygotowana również na pracę w takich trudnych warunkach. 

Połączenie kasy fiskalnej z Internetem 

Kolejna kwestia, którą warto mieć na uwadze to wymóg powiązania kasy fiskalnej z Centralnym Repozytorium Kas Ministerstwa Finansów, które na bieżąco odbiera informacje o dokonywanych transakcjach. To istotna kwestia, którą warto mieć  na uwadze, bo bez tego kasa nie będzie funkcjonowała w zgodzie z prawem. Dla właścicieli myjni bezdotykowych szukają rozwiązań, dzięki którym będą mogli zapewnić kasom bezpośrednie połączenie z internetem. To kluczowe, by spełniać obowiązek jaki związany jest z przesyłaniem informacji o transakcjach do wspominanego Centrum Repozytorium Kas. 

Trzeba więc zauważyć, że przygotowanie fiskalizacji myjni bezdotykowych wymaga zwrócenia uwagi na pewne istotne kwestie, które będą miały wpływ na to jak ta procedura przebiegnie i czy spełnione będą wszystkie wymogi stawiane przez prawo. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *